TERMS OF USE

SAMBAPOS YAZILIM A.Ş' NİN WEB SİTELERİNDEN, YAZILIM VE SERVİSLERİNDEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ' Nİ ONAYLAYARAK YA DA sambapos.com, sambamarket.com ve SAMBAPOS A.Ş’ ye ait diğer web sitelerini KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1.Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) SambaPOS Yazılım A.Ş. (SAMBAPOS A.Ş olarak da adlandırılabilir) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME' de KULLANICI ifadesi SİZ' i işaret etmektedir.) elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiş olup KULLANICI tarafından SAMBAPOS A.Ş' nin sambapos.com ve sambamarket.com Portallarının kullanımına ilişkin TARAFLAR' ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (SAMBAPOS A.Ş' nin kararıyla, zaman zaman web sitelerinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME' de SAMBAPOS A.Ş ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME' nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME' de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2.Kullanıcı' nın Hak ve Yükümlülükleri
2.1.Kullanım

Sambapos.com, Sambamarket.com ve SAMBAPOS A.Ş’ ye ait diğer sitelerde sunulan her türlü yazılım (ücretsiz olanlar da dahil) sadece satın alan kişi ya da firmanın kullanımı içindir. Ticari satış amaçlı (Alıp Satma) alımlarda özel sözleşmeler yapılır. Yetkili Satıcı veya Satış Noktası olarak yetkilendirilen kişi veya firmalar tarafından yeniden satış amaçlı satın alınabilir. KULLANICI, bu yazılımların herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, kodlarının değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa veya kişiye devredilmesi ve/veya kullandırılması eylemlerini gerçekleştiremez. Yazılımları satın alan ya da kullanım hakkını süreli olarak kiralayan kişi ya da firma yazılımı kendi işletmesinde yazılımın yapılış amacına uygun kullanabilir. Sambapos.com ve sambamarket.com’ da sunulan her türlü yazılımın (ücretsiz olanlar da dahil) sadece satın alan ya da lisans sahibi tarafından kullanımı mümkündür. SAMBAPOS A.Ş tarafından sunulan ücretsiz ürünlerden KULLANICI dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri şekilde yazılımı satıp, kiralayıp, servis ve destek hizmeti verip menfaat elde edemez. Tüm bu faaliyetler SAMBAPOS A.Ş’ nin yazılı iznine bağlıdır.
İşbu SÖZLEŞME' nin kabul edilmesi ile lisanslama hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. SAMBAPOS A.Ş, KULLANICI' ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş' nin veya onun lisans, destek veya servis tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, SAMBAPOS' u ve ek yazılımları bu şekilde ya da üçüncü kişilerin SAMBAPOS A.Ş hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, SAMBAPOS A.Ş' nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. SAMBAPOS' un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME' nin koşullarına tabidir. SAMBAPOS A.Ş, sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerinde yer alan yazılımların siteden kaldırılması, yazılımların sürümünün güncellenmesi haklarını saklı tutar.

2.2.Uygun Kullanım

KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş' nin yazılımlarını yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet ve yazılım kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. SAMBAPOS A.Ş’ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerinde sunulan hizmetlere ve servislere erişim için SAMBAPOS A.Ş müşterisi olmak, sambapos.com ve sambamarket.com SAMBAPOS A.Ş’ye ait tüm web sitelerine üye olmak ya da sitelerde sunulan ödeme seçeneklerine göre ilgili firmanın sistemine üye olmak gerekmektedir. KULLANICI; SAMBAPOS A.Ş’ye ait web sitelerini ve yazılımları, hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME' yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Bu gibi izinlerin tamamı SAMBAPOS A.Ş’ nin yazılı iznine tabidir. SAMBAPOS A.Ş; KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME' yi feshedebilir. Bu durumda SAMBAPOS A.Ş' nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

2.3.Kullanma Talimatları ve Destek

KULLANICI; SAMBAPOS A.Ş’ ye ait tüm web sitelerinden lisans satın aldığında sadece lisanslı yazılımı kendine ait bir cihazda ya da lisans özelliğine göre birden fazla cihazda kullanım hakkına sahip olmuş olur. SAMBAPOS A.Ş; KULLANICI’ ya herhangi bir kurulum, destek veya servis hizmeti vermeyi taahhüt etmez. Kurulum, destek ve servis hizmetlerini KULLANICI kendi isteğiyle yetkili satıcı olarak SAMBAPOS A.Ş tarafından yetkilendirilen firmalardan alır. Bu hizmetlere ilişkin ücretleri yetkili satıcılar belirler. KULLANICI’ lar SAMBAPOS A.Ş tüm web sitelerinden yayınlanan destek, form ve forum araçlarını kullanarak yardım alabilir. Bu araçlar ücretli değildir. Destek ve servis hizmetleri için ücret alınacaksa bunlar SAMBAPOS A.Ş web sitelerinde duyurulur. Verilen hizmetler ile ilgili değişiklikler, lisans veya hizmetlere ait talimatlar ve kurallar SAMBAPOS A.Ş web sitelerinde ilgili sayfalarda duyurulur. Lütfen bu talimat ve kuralları dikkatlice okuyunuz. KULLANICI’ nın, SAMBAPOS A.Ş web sitelerinde sunulan yazılımları kullanabilmesi için “minimum sistem gereksinimleri”ne sahip olması gerekmektedir. KULLANICI’ nın yazılımı çalıştırmak için kullanacağı cihaz ve bilgisayarların yetersizliğinden doğan sorunlar SAMBAPOSA.Ş’ nin yetki alanına girmez. KULLANICI, yazılım lisansı satın alma, kiralama veya program indirmesi suretiyle kullanım kurallarını, hizmet alma koşullarını ve işbu SÖZLEŞME' yi bağlayıcı olarak kabul etmiş sayılır.

3.SAMBAPOS A.Ş' nin Hak ve Yükümlülükleri

SAMBAPOS A.Ş, SAMBAPOS A.Ş' nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi ve satıcıların, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler, sadece referans kolaylığı nedeniyle SAMBAPOS A.Ş tarafından sağlanmış olabilir. Web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı taşıyabilir. Web sitesi veya içerdiği bilgilere veya kişi ve firmalara yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SAMBAPOS A.Ş' nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. SAMBAPOS A.Ş, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. KULLANICI, yetkili satıcı, satış noktaları ve SAMBAPOS A.Ş hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi - işveren ilişkisi yoktur.

4.Fikri Mülkiyet

SAMBAPOS A.Ş’ye ait Sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerinde satılan ürün ve yazılımların tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi SAMBAPOS A.Ş, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya SAMBAPOS A.Ş' nin lisans, yazılım veya cihaz tedarikçileri dahil olmak üzere ürünler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. Yazılımların kullanılması KULLANICI' ya, SAMBAPOS' da bulunan ürün, eser ve yazılımların hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI; SAMBAPOS A.Ş ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya SAMBAPOS A.Ş' nin lisans, ürün veya cihaz tedarikçileri dahil olmak üzere yazılım ve cihazlar üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. KULLANICI; SAMBAPOS A.Ş’ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerindeki yazılımların ve ürünlerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, yetkisi yoksa satmamayı, bu yazılım / ürün / servisten türev veya ürünler hazırlamamayı, bu yazılım / ürün / servisin düzenini bozmamayı, sitelerin kapsamında kullandığı her türlü yazılımı, ürünü, cihazı bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş’ye ait tüm web sitelerinde satılan yazılımların, ürün veya cihaz tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların ürün üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca SAMBAPOS A.Ş’ye ait tüm yazılımların ve web sitelerinin kullanımı sırasında bunların kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, SAMBAPOS A.Ş' ye ait yazılım, ürün veya cihaz tedarikçileri dahil olmak üzere ürünler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya SAMBAPOS A.Ş’ ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur. KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak, ürün ve cihazlara ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SAMBAPOS A.Ş' den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. SAMBAPOS A.Ş' nin, SAMBAPOS A.Ş’nin hizmetleri, SAMBAPOS A.Ş’nin bilgileri, SAMBAPOS A.Ş’ nin telif haklarına tabi çalışmaları, SAMBAPOS A.Ş’ nin ticari markaları, SAMBAPOS A.Ş ürünlerinin ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.Sorumluluğun Sınırlanması

SAMBAPOS A.Ş’ nin yazılımlarının veya yan ürünlerinin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş’ ye ait sambapos.com, sambamarket ve tüm web sitelerinden temin edilen tüm yazılım, ürün ve cihazları sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Yazılım ve yan ürünlerin kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI' nın sorumluluğunda olup SAMBAPOS A.Ş' nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SAMBAPOS A.Ş, SAMBAPOS A.Ş’ ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI' lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. SAMBAPOS A.Ş’ye ait eb sitelerinin, yazılımların ve yan ürünlerinin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI' nın sorumluluğunda olup SAMBAPOS A.Ş, yazılımların ve ürünlerin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. SAMBAPOS A.Ş, (a) yazılımlar ile sunulan herhangi bir hizmet sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir hasar ya da bozulmalardan; (b) yazılımların KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. SAMBAPOS A.Ş, sunulan her türlü web sitesi, hizmet ve yazılım üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği yazılımı, servisi, web sitesini ve hizmeti kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

6.Tazminat

SAMBAPOS A.Ş’ ye ait tüm web sitelerinden, sambapos.com ve sambamarket.com' dan temin edilen lisans, yazılım, ürün, hizmet, servis veya cihaz için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemi lisanslarının ve diğer gerekli lisansların kontrolü ve gerekirse bu lisansların alınması KULLANICI' nın sorumluluğundadır. KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş’ ye ait satışı ve kiralaması yapılan yazılım, ürün ve hizmetleri bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, SAMBAPOS A.Ş' nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, SAMBAPOS A.Ş' nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI' ya rücu edebileceğini ve SAMBAPOS A.Ş' nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7.Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

SAMBAPOS A.Ş’ ye ait Sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerine giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husustan tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla SAMBAPOS A.Ş’ ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerine veya yazılımlara KULLANICI adına erişimden SAMBAPOS A.Ş sorumlu değildir. Kullanıcıların, SAMBAPOS A.Ş web sitelerine erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI' nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak SAMBAPOS A.Ş' nin , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI SAMBAPOS A.Ş' den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. SAMBAPOS A.Ş' nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin SAMBAPOS A.Ş. Gizlilik Politikası'na SAMBAPOS A.Ş’ ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerinden ulaşılabilir. SAMBAPOS A.Ş olarak söz konusu Gizlilik Politikası' nın dikkatlice okunmasını öneririz. KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla SAMBAPOS A.Ş hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME' nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

8.Bağlantı ve Erişilebilirlik

KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş’ye ait sambapos.com, sambamarket.com ve tüm web sitelerine kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metotlarını kullanarak erişebilir. Ancak internet veya cihaz nedeniye fonksiyon/görüntü/erişimin sınırlı olmasından SAMBAPOS A.Ş herhangi bir şekilde sorumlu değildir. SAMBAPOS A.Ş, sambapos.com, sambamarket.com ve kendine ait tüm web sitelerinin sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak SAMBAPOS A.Ş' nin etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitelerin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında sitelere erişim olmayabilir. SAMBAPOS A.Ş, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, SAMBAPOS A.Ş yazılımlarının korunması amacıyla sitelere erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.

9.Sözleşme Değişiklikleri

SAMBAPOS A.Ş, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME' nin değişen hükümleri, SAMBAPOS A.Ş. ye ait web sitelerinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup KULLANICI, bu SÖZLEŞME' deki değişiklikleri; değişiklikler SAMBAPOS A.Ş' nin web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME' yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI' nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SAMBAPOS A.Ş, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SAMBAPOS A.Ş için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SAMBAPOS A.Ş' den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı, internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SAMBAPOS A.Ş' nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME' nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME' nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri' nin ve İcra Daireleri' nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME' nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır. SAMBAPOS A.Ş. işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir. İşbu SÖZLEŞME' de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

12.Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, SAMBAPOS A.Ş yazılımlarını, sambapos.com ve sambamarket.com veya SAMBAPOS A.Ş’ ye ait tüm portalları kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME' yi dijital yöntemler veya yazılı olarak kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI' nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu SAMBAPOS A.Ş’ ye ait yazılımları, sambapos.com ve sambamarket.com’ u kullanma hakkı, (a) KULLANICI' nın yazılımları ve web sitelerini kullanmayı sona erdirmesi veya web sitesi üyeliklerinden çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME' de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI' nın SAMBAPOS A.Ş ile arasındaki sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. SAMBAPOS A.Ş, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI' nın SAMBAPOS A.Ş yazılımlarının, sambapos.com ve sambamarket.com veya diğer web sitelerinin kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar. KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME' nin sona ermesi üzerine, SAMBAPOS A.Ş’ den, SAMBAPOS A.Ş’ye ait sambapos.com ve sambamarket.com veya tüm web sitelerinden elde ettiği lisans, ürün, servis ve hizmeti; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.